Ciepło i termodynamika

Obiegi termodynamiczne i przemiany energii są jasno wytłumaczone w prostym silnik Stirlinga. Oferujemy słoneczny silniki Stirlinga, przejrzyste silniki Stirlinga i zestawy silników Stirlinga przez wiele eksperymentów dotyczących cyklu PV. Obiegi termodynamiczne wymagają wiedzy z praw gazowych, w tym prawa Boyle'a, punktów krytycznych i idealnego stanu gazu. Badaj rozszerzalnośc cieplną, przewodzenie ciepła i przepływ ciepła wykorzystując praktyczne doświadczenia. Używaj kalorymetru do pomiaru pojemności cieplnej i zmiany entalpii z różnych materiałów. Obserwuj promieniowanie cieplne różnych materiałów przy pomocy sześcianu Lesliego.
Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.