Informacje o depozycie na opłaty importowe

Aktualizacja: 20 maja 2018


W ramach programów Medshop Global oraz Medshop Global Medical podajemy klientom szacowane stawki taryf celnych, podatków oraz opłat w trakcie procesu zapłaty, a także oferujemy przeprowadzenie w ich imieniu odprawy celnej w niektórych kwalifikujących się krajach.

Zamówienia wysyłane poza teren Unii Europejskiej lub zamówienia międzynarodowe przysyłane do Niemiec mogą podlegać opłatom z tytułu podatków importowych, cła i innych należności („opłaty importowe” – „import charges”), nakładanym przez urzędy w docelowym kraju dostawy.

Jeśli skorzystasz z programu Medshop Global Medical lub MedshopGlobal Shipping w kwalifikujących się krajach, firma Medshop.One oszacuje i pobierze depozyt na opłaty importowe. W przypadku dostępności takiej usługi w odniesieniu do danego zamówienia upoważniasz firmę Medshop.One lub firmy które działają w jej imieniu, do wyznaczenia przewoźnika, który będzie działał w Twoim imieniu w urzędach celnych i organach podatkowych w docelowym kraju dostawy i dokona odprawy celnej towaru oraz przetworzy i ureguluje należności z tytułu rzeczywistego podatku importowego i opłat za określone przedmioty. Jeśli przesyłka obejmuje prezent lub zamówienie złożone w imieniu strony trzeciej, zgadzasz się udzielić powyższego upoważnienia w imieniu odbiorcy wskazanego w zamówieniu. Zapoznaj się z następującymi często zadawanymi pytaniami dot. depozytu na opłaty importowe oraz odpowiednimi warunkami (MedshopGlobal).

Jeśli zamówienie ma zostać dostarczone na terenie Unii Europejskiej, podatek VAT zostanie wliczony w cenę. Jeśli zamówienie ma zostać dostarczone na terenie Turcji lub innych krajów spoza Unii Europejskiej, może pojawić się konieczność zapłaty podatków importowych oraz opłat celnych. W przypadku produktów objętych programami MedshopGlobal i Medshop Global Store opłaty celne i podatki importowe są obliczane automatycznie i wyświetlane w karcie Depozyt na opłaty importowe. Jeśli zamówione produkty nie są objęte programem MedshopGlobal albo sam z niego zrezygnowałeś(-aś), może pojawić się konieczność zapłaty podatków importowych oraz opłat celnych we własnym zakresie, a kwoty te nie zostaną wliczone w cenę zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Warunkami programu MedshopGlobal i Warunkami programu Medshop Global Medical.

Których produktów dotyczy depozyt na opłaty importowe?

W przypadku kwalifikujących się przedmiotów wysłanych w ramach dostawy ekspresowej w serwisie MedshopGlobal, lub kupionych w ramach programu Medshop Global Medical do wartości zamówienia zostanie dodany szacowany depozyt na opłaty importowe. W przypadku zamówionych produktów medycznych np. do użytku domowego takich jak np. termometr ,pulsometr dostarczanych na zasadach standardowej dostawy za granicę obliczony depozyt na opłaty importowe nie jest uwzględniany.

Jak Medshop.One oblicza stawkę zaliczki na opłaty importowe

W ramach programów MedshopGlobal i Medshop.One Global Medical stosowane jest specjalne oprogramowanie pozwalające obliczyć podatki i opłaty należne w przypadku poszczególnych przedmiotów. Kwoty obliczane są w trakcie składania zamówienia, po określeniu adresu dostawy.

Powody, dla których szacunkowa zaliczka na opłaty importowe może różnić się wysokością od faktycznej opłaty

Depozyt na opłaty importowe pobierany w ramach programów MedshopGlobal i Medshop Global Medical jest wartością szacunkową i nie stanowi ostatecznej kwoty opłat podatkowych i celnych. Przepisy celne i podatkowe w przypadku konkretnych towarów mogą zostać zmienione od momentu złożenia zamówienia do chwili przywozu. Agenci celni w poszczególnych krajach i regionach mogą w różny sposób nakładać cło na towary.

Co się stanie, jeśli opłaty importowe okażą się niższe niż zaliczka na ich pokrycie?

Jeśli rzeczywiste opłaty importowe (uiszczone przez przewoźnika w Twoim imieniu lub w imieniu kogoś innego) okażą się niższe niż obliczona i pobrana przez nas zaliczka, automatycznie zwrócimy różnicę za pomocą formy płatności użytej do realizacji zamówienia. Otrzymasz od nas wygenerowaną automatycznie wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Przetwarzanie może potrwać do 60 dni.

Co się stanie, jeśli opłaty importowe okażą się wyższe niż zaliczka na ich pokrycie?

Jeżeli rzeczywiste opłaty importowe będą wyższe niż obliczony przez nas depozyt na opłaty importowe, nie pobierzemy żadnych dodatkowych opłat. W przypadku przedmiotów zakupionych od innych firm i sprzedawców z serwisu Medshop.One Marketplace obowiązują wytyczne konkretnych sprzedawców.