Aktualnie zmieniamy się dla Ciebie, dlatego przyjmujemy zamówienia tylko drogą email:

Język

Email: support@medshop.one

Mój koszyk

Buduj swój biznes i zarabiaj razem z nami.

Medshop Franchising

Czy myślałeś o zainwestowaniu swoich pieniędzy ? Medshop.One to najlepsza twoja okazja do zainwestowania ›

Usiądź wygodnie, przygotuj kawę i..

Poznaj zalety franczyzy Medshop.ONE

Medshop.ONE to:

- Globalny market-place medyczny .
- Solidny model biznesowy, nasz klucz do sukcesu.
- Jasno określona wizja rozwoju firmy.
- Wsparcie oraz szkolenia.
- Dbanie o jakość produktów i współodpowiedzialność społeczną.

Produkty na których zarabiasz

Oprogramowanie Doctor.Zone

Zysk ze sprzedaży oprogramowania dla lekarzy, klinik i szpitali do prowadzenia i administrowania placówki medycznej.

Portal Doctor.Zone

Zysk z umówionych wizyt lekarskich na platformie Doctor.Zone w twoim kraju, i wiele więcej.

Zysk od sprzedaży

Z każdego sprzedanego produktu na platformie Medshop.One otrzymujesz od 5 do nawet 500% zysku. Brzmi jak obłęd? ale tak jest!

AuctiONE.

Tylko sprzedawcy biznesowi posiadają dostęp do wielu innych narzędzi dzięki którym potrafią dodatkowo zwiększyć sprzedaż jak Globalne medyczne Aukcje i przetargi.

Zautomatyzowane fakturowanie

Usługa dla klientów biznesowych, która ogranicza ręczne fakturowanie poprzez automatyczne generowanie faktur opartych na VAT  dla wszystkich zamówień Medshop.ONE i udostępnianie ich klientom.

Wyświetlanie Ceny Netto

Zarabiaj na eksporcie towarów z twojego kraju. Akceleruj ekonomie swojego kraju. Pokaż klientom biznesowym na całym Świecie ceny netto swoich produktów i wykorzystaj możliwość widocznej prezentacji.

Ceny dystrybucyjne

Oferuj klientom biznesowym najlepsze ceny. Ceny hurtowe pomagają uzyskać w szczególności większe zamówienia.

Ekskluzywne oferty dla firm

Dystrybuuj cześć swoich produktów wyłącznie dla klientów biznesowych.

Fulfilment by MEDSHOP.ONE

Transport i kanały transgraniczne dla wysyłanych towarów z twojego i przez twój kraj.

Exchange ONE.

Zarabiaj na różnicach kursów walutówych i wymianie walut, przy zakupie i sprzedaży towarów.

Werhouse ONE.

Magazynując towary dla wszystkich sprzedawców jesteś w stanie wypracować duży zysk i wysyłać jeszcze szybciej produkty, dzięki temu pozyskujesz więcej zadowolonych klientów.

Reklama AI

Najnowocześniejsza technologia reklamowania produktów medycznych na świecie tylko w Medshop.ONE

Najlepsza decyzja w twoim życiu w zasięgu ręki.

Sprzedawaj automatycznie w swoim kraju.

Podstawowe wymagania

Franczyzobiorcą może być osoba fizyczna lub spółka prawa handlowego, posiadająca doświadczenie w zarządzaniu, może pracować zdalnie.
Na inwestycję musi mieć minimum 2.3 mln PLN/  USD 0.6 MLN własnych pieniędzy którymi trzeba zapłacić za licencje.
Franczyzobiorca musi być gotowy zarządzać przyznaną na mocy umowy biznesem lub mieć wyznaczoną do tego osobę.
Po zawarciu umowy kandydat na franczyzobiorcę przechodzi szkolenie.
Umowa franczyzy zawierana jest na 10 lat i dotyczy konkretnej lokalizacji (kraju lub prowincji). Jednorazowa opłata licencyjna to koszt 2.3 milliona PLN / 0.6 miliona USD
Zawierając umowę franczyzy, franczyzobiorca obejmuje na ogół jedną licencje na dany kraj.
Inwestorem w nieruchomość jest Medshop.One lub Franchisingobiorca
Decyzje co do przyznania licencji na dany kraj bądź prowincje działania licencjobiorcy Medshop.One, podejmuje wyłącznie Medshop.One
Co miesiąc licencjobiorca wpłaca na rzecz franczyzodawcy 3 opłaty: franczyzową, marketingową oraz opłaty za korzystanie z lokalu/ magazynu ( jeżeli dotyczy). Licenciobiorca nie opłaca programistów, analityków, narzędzi do zarządzania, licencji oprogramowania ( tym zajmuje się centrala )

Zasady ogólne

Ponieważ w większości przypadków licencja dotyczy całego kraju, każde udzielenie licencji jest traktowane indywidualnie. W zależności od kraju, warunki licencji mogą się różnić. Medshop.One zajmuje się wyszukiwaniem miejsc na otwarcie oddziału i magazynu i ich budową, bądź wynajmem. Medshop.One pomaga franchisingobiorcy zakupić, wynająć lub dzierżawi nieruchomości oraz inwestuje w budowę nowego lub adaptację istniejącego budynku (lokalu/magazynu). Franczyzobiorca może być właścicielem bądź najemcą lokalu w którym będzie obsługiwał zamówienia przychodzące ze sklepu, jednak Magazyn i lokal musi spełniać standardy Medshop.One.. Franczyzobioraca posiadając swój własny magazyny jest pozytywnie widziany przez co ponosić może mniejsze opłaty licencji. Franczyza /Licencja dotycząca sprzedaży przez Globalny Medyczny Marketplace Medshop.One i może być udzielona osobie fizycznej jak i spółce na dany kraj. Nie może zostać udzielona osobie, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, kilku osobom fizycznym łącznie, na przykład małżonkom, a także osobom fizycznym prowadzącym działalność w formie spółki cywilnej. Medshop.One udziela franczyzy nowym franczyzobiorcom wyłącznie na już działające lub przygotowane oddziały, i przygotowanym portalu. Nowe oddziały są uruchamiane bezpośrednio przez Medshop.One lub już funkcjonujących franczyzobiorców, choć nie można wykluczyć w przyszłości uruchomienia nowego oddziału przez nowego franczyzobiorcę. Medshop.One nie udziela franczyzobiorcom wyłączności terytorialnej. Franczyzobiorca Medshop.One osobiście zarządza swoją firmom , biurem, magazynem. Z tego powodu Medshop.One akceptuje "inwestorów finansowych" zainteresowanych również korzystnym ulokowaniem kapitału lub "cichych wspólników". Franczyzobiorca może prowadzić dodatkowe interesy, natomiast musi posiadać i wskazać osobę która będzie zarządzała i nadzorowała w zastępstwie i jego imieniu całym biznesem. A także będzie posiadał odpowiednich ludzi do prowadzenia biura i magazynu. Zasadą jest, że na prowadzenie każdej licencji na kraj zawierana jest odrębna umowa franczyzy. Dotyczy to również możliwej sytuacji, w której jednocześnie franczyzobiorca uzyskuje franczyzę dwóch lub większej liczby licencji na kraj, kraje lub dane terytorium . Franczyza Medshop.One jest przyznawana zasadniczo na czas oznaczony 10 lat i nie zawiera żadnych gwarancji kontynuacji stosunku franczyzy, tj. nie przyznaje franczyzobiorcy roszczenia o przedłużenie umowy franczyzy ani o zawarcie nowej umowy po wygaśnięciu dotychczasowej. Najczęściej przyczyną zawierania umów franczyzy na okres krótszy jest przyznanie pierwszej licencji przez Medshop.One na dany kraj, do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej, na okres krótszy niż 10 lat.

CO SKŁADA SIĘ NA FRANCZYZĘ

Prawo do działania pod marką Medshop.One.
Prawo do działania pod marką Doctor.Zone
Prawo do korzystania z licencji na sprzedaz wszystkich produktów przez Medshop.One.
Obowiązek sprzedaży określonych produktów na dany kraj.
Obowiązek przestrzegania ustalonych reguł.
Obowiązek stosowania określonych procedur sprzedaży, wysyłki i kontroli oraz zasad prowadzenia rachunkowości.
Obowiązek stosowania określonego wyposażenia, wzorów, kolorystyki, urządzeń reklamowych.
Dostęp do sprawdzonych źródeł zaopatrzenia podlegających stałej kontroli jakości.
Dostęp do sieci firm serwisowych i usługodawców.
Stałe konsultacje i pomoc w prowadzeniu sprzedaży.
Szkolenia dla franczyzobiorcy i jego kadry kierowniczej oraz stale aktualizowane materiały szkole­niowe dla pracowników.
Udział w ogólnoświatowych programach i akcjach marketingowych, pomoc wyspecjalizowanej agencji marketingowej.
AI w reklamach i automatyzacja procesów sprzedaży i rozliczeń.
Dostęp do narzędzi i oprogramowania usprawniające proces sprzedaży i magazynowania.
Licencja na sprzedaż oprogramowania dla lekarzy Doctor.Zone ( WSPÓLNE OPROGRAMOWNIE MICROSOFT I DOCTOR.ZONE)
Licencja na sprzedaż usług Globalnego portalu medycznego do umawiania wizyt Doctor.Zone ( WSPÓLNE OPROGRAMOWNIE MICROSOFT I DOCTOR.ZONE)
Licencja na sprzedaż produktów medycznych przez oprogamowanie Doctor.Zone
Licencja na sprzedaż produktów medycznych przez portal Doctor.Zone
Pomoc w zakresie public relations.
Stałe ulepszanie i rozwój Systemu i Platformy Medshop.One.

Warunki

Franczyza Medshop.One jest odpłatna, wiąże się z koniecznością poniesienia wydatków jednorazowych oraz ponoszeniem opłat miesięcznych przez cały okres trwania umowy franczyzy. Zysk ze sprzedaży wszystkich produktów znajdujących się na stronie , marketplace, portalu nie podlega podziałowi i w całości należy do franczyzobiorcy przyznany na dany kraj. Zależy on od wielu czynników: wielkości początkowej inwestycji, struktury finansowania inwestycji (wysokości zaciągniętego kredytu i stóp procentowych), kontroli bieżących kosztów, efektywności prowadzonych lokal­nych akcji marketingowych, licencji na dany kraj (którego atrakcyjność w ciągu 6 lat może się zmienić), efektów zwiększania sprzedaży, a przede wszystkim zdolności franczyzobiorcy do prowadzenia interesów, jego zaangażowania w pracę obsługi sklepu w swoim kraju( terytorim) i osiąganych wyników. Franczyzobiorcy Medshop.One zobowiązani są również do reinwestycji w prowadzone przez siebie w firmie (np. magazyn , biuro ) w przypadku wszelkich innowacji wprowadzanych przez Centrale. Dotyczy to zakupu różnego rodzaju urządzeń, ale również poważniejszych inwestycji, takich jak modernizacja budynku magazynu , biura czy też zmiana systemu produkcyjnego lub systemu obsługi wysyłki do klienta. Medshop.One pomaga franczyzobiorcy w prowadzeniu jego przedsięwzięcia, jednakże franczyzobiorca będąc niezależnym przedsiębiorcą, jest osobiście odpowiedzialny zarówno za wykonywanie umowy franczyzy jak i wszelkich innych umów zawartych w związku z jej wykonywaniem. Franczyzobiorca działa we własnym imieniu i na własny rachunek, z własną księgowością, kontem bankowym oraz odpowiedzialnością za prowadzoną działalność i zatrudnianie pracowników. Medshop.One wymaga od wszystkich franczyzobiorców działania zgodnie z prawem i zasadami etyki wymaganej w biznesie. Franczyzobiorca sam określa miarę swego sukcesu poprzez swoją pracę, inicjatywę i zaangażowanie, choćby zwiększając dodatkowe działania w terenie, ( np. zwiększenie siatki handlowców, subdystrybutorów, czynny udział w przetargach )

Rekrutacja

REKRUTACJA – KROK PO KROKU

JEŚLI TO, CO DO TEJ PORY PRZECZYTAŁEŚ, ZACHĘCIŁO CIĘ DO BLIŻSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ POWINIENEŚ WIEDZIEĆ, JAK WYGLĄDA DROGA DO OBJĘCIA WŁASNEJ LICENCJI NA TERENIE DANEGO KRAJU:


Złożenie aplikacji (kliknij napis, żeby pobrać aplikację) wraz z życiorysem (CV) i listem motywacyjnym (wyjaśniającym motywy ubiegania się o udzielenie franczyzy Licencji Medshop.One). Dokumenty można przesłać do biura Medshop.One Global Marketplace Medical tradycyjną pocztą lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: gk@medshop.one Aplikacje niekompletne lub bez załączonego życiorysu bądź listu motywacyjnego nie będą rozpatrywane. Kontakt do Działu Franczyzy : e-mail: gk@doctor.zone

  1. Spotkanie z Działem Franczyzy – wstępna weryfikacja kandydata.
  2. Spotkanie z Działem Finansowym – wstępna weryfikacja środków finansowych kandydata.
  3. Ocena kandydata w ramach trzydniowej rozmowy na temat prowadzenia biznesu i sprzedaży produktów medycznych
  4. Spotkanie z przedstawicielami Kierownictwa Medshop.One – ostateczna rozmowa kwalifikująca do etapu szkolenia w Medshop.One
  5. Przedstawienie oferty franczyzy – zawarcie umowy franczyzy
  6. Dokonanie opłat przewidzianych w umowie franczyzy.
  7. Szkolenie w Medshop.One
  8. Przejęcie Licencji.

Opisany proces trwa około 5-6 miesięcy, w tym szkolenie około 1-2 miesięcy. Na każdym z opisanych etapów zarówno Medshop.One jak i kandydat na franczyzobiorcę mogą zrezygnować z kontynuowania procesu rekrutacyjnego. Wszystkie spotkania z kandydatem odbywają się w Warszawa i Wocław, siedzibie Medshop.One w Polsce. Trzydniowa rozmowa odbywa się w siedzibie Medshop.One. Dwumiesięczne szkolenie w Medshop.One organizowane jest w oddziale położonym możliwie najbliżej miejsca zamieszkania kandydata prowadzonej przez Medshop.One (szkolenie nie jest możliwe do przeprowadzenia w miejscu zamieszkania przez franczyzobiorcę).

Warunkiem odbycia trzydniowej rozmowy oraz szkolenia jest zawarcie stosownej umowy oraz uzyskanie i przedstawienie wszystkich stosownych wymaganych dokumentów.


Cały proces rekrutacyjny odbywa się na koszt kandydata tzn. pokrywa on koszty przejazdów, noclegów, wyżywienia i nie otrzymuje zapłaty za czas spędzony w miejscu szkolenia. Ponadto szkolenie wiąże się z koniecznością wpłaty kaucji za udostępnione materiały szkoleniowe w wysokości 15000 USD. Kaucja nie podlega zwrotowi bez względu na wynik rekrutacji.

Oferta

Oferta na końcowym etapie szkolenia kandydat na franczyzobiorcę, otrzymuje on ofertę franczyzy z końcowymi informacjami.


OFERTA ZAWIERA M. IN. NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

-wskazanie prowadzenia licencji

-czas trwania umowy franczyzy

-określenie wysokości wszystkich opłat

-termin przejęcia licencji

Łącznie z ofertą kandydat otrzymuje historię i przykład uzyskiwanych w Medshop.One przychodów i poniesionych kosztów za okres ostatnich trzech lat, bądź krótszy, jeśli licencjia i oddział funkcjonuje przez okres krótszy niż trzyletni.

Szkolenie

Szkolenie kandydata na franczyzobiorcę służy zdobyciu wiedzy praktycznej i teoretycznej bezpośrednio w siedzibie lub oddziale Medshop.One oraz na kursach teoretycznych. Cały cykl szkolenia trwa ok. 2 miesięcy, minimum 2 godzin tygodniowo. Program szkolenia zakłada przygotowanie franchisingobiorcy w taki sposób aby był w stanie otworzyć firmę w swoim kraju i wystartować ze sprzedażą.


SZKOLENIE PODZIELONE JEST NA NASTĘPUJĄCE ETAPY:


ETAP 1 – szkolenie z przygotowanie biura , obsługi aplikacji , oprogramowania,

ETAP 2 – szkolenie przygotowanie magazynu, obsługi aplikacji , oprogramowania, przedwdrożeniowych

ETAP 3 – szkolenie rozszerzające wiedzę z zakresu zarządzania

ETAP 4 – szkolenie dla kierowników i rekrutacji


Poczynając od Etapu 1. szkolenia praktyczne uzupełniane są trzy- lub czterodniowymi kursami teoretycznymi. W całym procesie szkolenia kandydat uczestniczy w trzech takich kursach. Postępy kandydata weryfikowane są testami kwalifikacyjnymi na poszczególne kursy oraz testami końcowymi. Zaliczenie testu jest warunkiem koniecznym do przejścia do kolejnego etapu szkolenia.

Kogo szukamy

PROFIL OSOBY


Tak jak już stwierdziliśmy, franczyza Medshop.One nie jest dla wszystkich. Najlepiej, gdy masz już za sobą doświadczenie i udokumentowane sukcesy w życiu zawodowym oraz sprawdziłeś się w prowadzeniu firmy. Medshop.One starannie dobiera partnerów biznesowych. Szansę mają osoby, które odznaczają wysokimi standardami etycznymi, zmysłem ekonomicznym, cechami przywódczymi, umiejętnością utożsamienia się z marką, którą reprezentują a także porfelem.


CODZIENNE ZARZĄDZANIE


W tym biznesie , Medshop.One stwarza wiele okazji do wyciągnięcia odpowiedniego zysku z inwestycji przyszłemu franchisingobiorcy., dlatego franczyza w Medshop. One ,jest prawdopodobnie jedną z najbardziej opłacalną franczyz na świecie.

Medshop.One stwarza inwestorom wiele możliwości ale to nie znaczy że wymagania spadają. Odpowiedni zysk z inwestycji uzyksa się tylko wówczas jeżeli Inwestor będzie świadomy przedsięzwięcia. Wtedy będą zadowoleni przedewszystkich nasi klienci , lekarze i pacjencji do których chcemy jak najszybciej dotrzeć. To coś więcej niż tylko inwestycja ale przedewszystkim pomoc ludziom i WIelka odpowiedzialność za życie ludzi. Dlatego kluczowe dla nas jest zaangażowanie odpowiednich ludzi przez franchisingobiorce w swojęj firmie. Ludzi z odpowiednim doświaczeniem i wiedzą i możliwościami finansowymi.

Medshop chce zmieniać świat na lepsze wykorzystując swoje instrumenty.

AMBASADOR MARKI


Dobre prowadzenie Licencji to nie wszystko. Oczekujemy od franczyzobiorcy aktywnej postawy wobec społeczności lokalnej. Powinien on postrzegać otoczenie nie tylko przez pryzmat zysku, ale również z perspektywy tego, co dobrego może on dla niego zrobić.


KWALIFIKACJE KANDYDATÓW

Podstawą sukcesu franczyzy w Systemie Medshop.One jest dobór odpowiednich kandydatów na franczyzobiorców. Medshop.One poszukuje ludzi przedsiębiorczych, którzy chcieliby pracować w ramach dużego i odnoszącego sukcesy SKALOWALNEGO Systemu, ale jednocześnie posiadać własne przedsiębiorstwo i na bieżąco nim kierować. Medshop.One nie wymaga od swych franczyzobiorców pełnego poświęcenia czasu, wysiłku i zaangażowania w prowadzenie swojej firmie, ale wymaga od nich zatrudnienia osoby która będzie to robiła w ich imieniu i egzekwowania od wszystkich pracowników zatrudnionych na każdym szczeblu zaangażowania, wiedzy i odpowiednich sprawdzonych umiejętności co przekuje się na sukces i większy zysk.


NA PRZESTRZENI LAT W Medshop.One UDAŁO SIĘ ZAOBSERWOWAĆ CECHY I UMIEJĘTNOŚCI CHARAKTERYZUJĄCE OSOBY, KTÓRE ODNIOSŁY SUKCES JAKO FRANCZYZOBIORCY. NIEKTÓRE Z NICH TO:


Przekonanie do marki Medshop.One i świadomość jej znaczenia i wartości.

Świadomość konieczności długotrwałego zaangażowania; gotowość budowania swojego sukcesu przez wiele lat, ze świadomością, że mogą być to lata lepsze i gorsze.

Świadomość konieczności podporządkowania się regułom Systemu Medshop.One i budowania renomy marki Medshop.One

Dbanie o potrzeby klientów – lekarzy, pacjentów; dobre relacje z lokalną społecznością.

Umiejętności interpersonalne ułatwiające budowanie więzi z pracownikami, przedstawicielami Medshop.One, dostawcami i klientami.

Umiejętność komunikacji – wyrażanie myśli w jasny i zwięzły sposób, umiejętność przekazywania informacji różnym adresatom.

Odpowiednie nastawienie - pozytywne nastawienie do życia, satysfakcja z pracy i dążenie do osiągnięcia osobistego sukcesu oraz sukcesu Systemu Medshop.One

Zdolności przywódcze i profesjonalizm w działaniu – bycie liderem zespołu oraz dążenie do perfekcji w prowadzeniu własnej firmy.

Duch przedsiębiorczości – dążenie do sukcesu, akceptacja ryzyka towarzyszącego prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek.

Umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem – osoby wykazujące zdolności analityczne i decyzyjne.


Doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Znajomość zagadnień finansowych oraz sposobów kontroli kosztów.

Inicjatywa i upór w dążeniu do celu.

Szczerość i uczciwość.

PONADTO KAŻDY KANDYDAT NA FRANCZYZOBIORCĘ MUSI BYĆ PRZYGOTOWANY NA SPEŁNIENIE NASTĘPUJĄCYCH WYMAGAŃ:


Prowadzenie działalności pod szyldem Medshop.One lecz na własny rachunek i ryzyko.

Zatrudnieniu odpowiednich ludzi.

Wzięcie udziału w 2miesięcznym szkoleniu praktycznym i teoretycznym.

Posiadanie wystarczających własnych środków finansowych oraz możliwości ich zainwestowania.

Nabycie na wyłączną własność wyposażenia , produktów , materiałów przy wzięciu jej we franczyzę.

Posiadanie wymienionych powyżej cech nie daje jednak gwarancji uzyskania franczyzy Medshop.One. Przy podejmowaniu decyzji o akceptacji kandydata i udzieleniu franczyzy branych jest pod uwagę wiele dodatkowych czynników. Medshop.One jako niezależny podmiot podejmuje decyzje wedle własnego uznania bez obowiązku ich uzasadniania. Dokładnie taka sama zasada wolnego wyboru dotyczy decyzji ze strony osoby zainteresowanej franczyzą Medshop.One.


Rozpoczęcie procesu rekrutacji w żadnej mierze nie wiąże żadnej ze stron. Zarówno Medshop.One, jak i osoba starająca się o franczyzę mają prawo zakończenia rekrutacji w dowolnym momencie bez konieczności podania przyczyny.

Wydatki

WYDATKI, KTÓRE FRANCZYZOBIORCA MUSI PONIEŚĆ W ZWIĄZKU Z Licencja MEDSHOP.ONE TO:


Wstępna Opłata Licencyjna w wysokości 50 000 USD (równowartość w złotych po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu płatności).
Kaucja Gwarancyjna w wysokości 20 000 USD (równowartość w złotych po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu płatności) na zabezpieczenie przyszłych należności Medshop.One. Kaucja Gwarancyjna nie jest oprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu umowy franczyzy.
Zakup i zatowarowanie się w produkty medyczne i wyposażenia biura i magazynu, w wysokości od 200.000 do 1.500.000 USD. Cena wyposażenia oddziału, nie jest wielkością stałą albowiem zależy od wielkości sprzedaży uzyskiwanej dotąd w danym kraju - im większa jest liczba populacji, tym wyższa cena zatowarowania. W przypadku uruchamiania nowego oddziału franczyzobiorca nabywa wyposażenie bezpośrednio od zatwierdzonych dostawców Medshop.One.
Równeż Medshop.One pokrywa cześć opłat wyposażenia i zatowarowania z licencji od franchisingobiorcy. Na Poziomie 10-45%.
Zaopatrzenie Oddziału w materiały i sprzęt magazynowo biurowy, opakowania, środki czystości itp. ok. 250.000,- zł.
Koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej.
Koszty związane z uruchomieniem oddziału.
Wydatki te mogą być finansowane z dwóch źródeł, tj. środków własnych i kredytu / pożyczki.


KOSZTY POCZĄTKOWE – OPŁATY JEDNORAZOWE

Zakup licencji MEDSHOP.ONE to poważna inwestycja. Wymagamy od kandydata posiadania środków własnych w kwocie minimum 2 300 000 PLN. Środki te muszą być w całości przeznaczone na franczyzę licencji MEDSHOP.ONE, przy czym część przeznaczana jest na wyżej opisane opłaty. Zakup wyposażenia i zatowarowanie to odrębny koszt wyposażenia oddziału MEDSHOP.ONE. Środki własne są to własne pieniądze franczyzobiorcy, nieobciążone żadnymi roszczeniami.

FAQ

Często zadawane pytania

W Medshop.One funkcjonuje specjalny program szkolenia, który jest przygotowany dla kandydatów na franczyzobiorców. Jest on realizowany głównie w Warszawie i trwa na ogół 2 miesięce, w zależności od czasu, jaki kandydat może poświęcić na szkolenie, jednakże nie mniej niż 20 godzin tygodniowo. W tym czasie przyszły franczyzobiorca zapoznaje się ze wszystkimi aspektami prowadzenia Marketplace Medshop.One (od strony praktycznej i teoretycznej), poczynając od poznania stanowisk pracowniczych, poprzez kierowanie zespołami pracowników, prowadzenie magazynu, administrację, sprzęt, a skończywszy na budżetowaniu sprzedaży i wydatków. Czas szkolenia jest dość elastyczny, tak by kandydat mógł pogodzić szkolenie z pracą zawodową lub prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa.

TAK. Franczyza jest udzielana zarówno jednej osobie jak i spółce, wszelkie. W przypadku małżeństw franczyzę może otrzymać tylko jeden z małżonków, lecz oboje mogą pracować w firmie.

MEDSHOP.ONE MEDICAL GLOBAL MARKETPLACE promuje cały brend , cała stronę, cały portal, cały marketplace, łączenie ze wszystkimi produktami wykorzystując najnowsze technologie w reklamie przy użyciu AI, we wszystkich krajach w których działa na całym świecie. Każdy franczyzobiorca jest zobowiązany do wpłacania 5% wartości swojej sprzedaży całkowitej na należący do Medshop.One fundusz marketingowy. Takich samych wpłat i większych od każdej prowadzonej przez siebie oddziału dokonuje również MEDSHOP.ONE . Z funduszu marketingowego opłacane są m.in. krajowe akcje marketingowe, reklama produktów, pokrywane koszty reklamy w danym kraju.

Nie wymagamy od naszych franchisingiobiroców zatrudniania konkretnej liczby pracowników. Mogą to być zewnętrzne umowy, np. z firmami, firmami magazynowymi, outsorcing,. Wieloma sprawami zajmuje się już na początku centrala Medshop.One , odciążając Franczyzobiorce, choćby utrzymywaniem serwerów, kwestie oprogramowania, opłacanie programistów i informatyków, działania SEM i SEO. Franczyzobiorca jest odpowiedzialny za odpowiednie ustawienie i nadzorowanie cyklu zamówień w swoim kraju/terytorium a także bieżący nabór ,wyszkolenie swojej załogi i menedżerów. A także załatwieniem formalności w swoim kraju, czy zgłoszenie towaru , produktu – zarejestrowanie go w swoim urzędzie wyrobów medycznych.

Wszelkie inwestycje franczyzobiorcy mają miejsce po zawarciu umowy franczyzy, co następuje jeszcze przed szkoleniem i akceptacji przez franczyzobiorcę przedstawionej przez Medshop.One oferty licencji.

Nie. W trakcie szkolenia wszelkie decyzje dotyczące pracy zawodowej, prowadzonych interesów, a także inwestowania posiadanych pieniędzy są wyłącznie decyzjami kandydata/ spółki i w żadnym stopniu nie zależą od Medshop.One.

Tak. Kurs podstawowy (SMC - Shift Management Course), kurs średniego szczebla (EMP - Effective Management Practices). Kursy trwają 3 lub 4 dni i odbywają się w Warszawie. Przyszły franczyzobiorca nie ponosi żadnych opłat za szkolenia i kursy organizowane przez Medshop.One, ponosi jednak koszty przejazdów i zakwaterowania, a także zobowiązany jest przed rozpoczęciem szkolenia do wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości 15000 USD za otrzymane materiały szkoleniowe i przygotowania.

Nie. Medshop.One nie zajmuje się działalnością bankową. Franczyzobiorca sam jest odpowiedzialny za uzyskanie kredytu inwestycyjnego.

Nie oczekujemy od franczyzobiorcy posiadania lokalu. Wspólnie z Franczyzobiorca zajmujemy się Wyszukiwaniem i nabywaniem miejsc pod oddział. Tymi sprawami zajmuje się dział rozwoju Medshop.One Medical Global Marketplace.

TAK. Jednak o tym, jakie produkty są sprzedawane w naszym Marketplace, decyduje MEdshop.One. Franczyzobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do ścisłego przestrzegania umowy, licencji i wysyłki wszystkich produktów. Dotyczy to także części, akcesoriów i materiałów jednorazowego użytku. Niewątpliwie w kraju w którym działać będzie fanczyzobiorca będzie wspierany przez Centrale.

Tak. Istnieje możliwość prowadzenia kilku oddziałów (krajów /prowincji) jednak związane jest to z dodatkową opłata i odrębną umowa licencyjną. Decyzja o możliwości uzyskania kolejnej Licencji leży wyłącznie w gestii Medshop.One Medical Global Marketplace i zależy od oceny funkcjonowania dotychczas prowadzonej licencji w danym kraju. Zazwyczaj zaczyna się od jednej licencji w danym kraju.

Podczas rekrutacji kandydat na franczyzobiorcę przedstawia swoje preferencje terytorialne. Oferta MEDSHOP.ONE przedstawiona po akceptacji kandydata i odbyciu przez niego szkolenia uwzględnia zadeklarowane wcześniej przez franczyzobiorcę preferencje terytorialne. Należy podkreślić, że MEDSHOP.ONE nie udziela wyłączności terytorialnej.

W przypadku akceptacji oferty przez franczyzobiorcę podejmowane są następujące działania:

-Zakupu Licencyjnej oraz Kaucji Gwarancyjnej.
-Zawarcie umowy franczyzy.
-Dostosowanie oddziału przez franczyzobiorcę do otwarcia.
-Zawarcie umowy sprzedaży wyposażenia i zakupu produktów dla uruchomienia oddziału.
-Formalne zaakceptowanie posiadanego biura i magazynów
-Otrzymanie Licencji MEDSHOP.ONE w dacie określonej w ofercie.

Najlepsza twoja decyzja.

Sprzedawaj automatycznie w swoim kraju.

More Amazing Features

Medshop.One to globalna platforma

Medshop.One działa w wielu krajach na całym świecie min. w Europie, Egipcie i w Azji

100% Satisfaction